AKTUÁLNY OZNAM:

21.09.2021

Milí rodičia,

neuhrádzajte zatiaľ poplatky za 10/2021, počkáme ako sa pandemická situácia vyvinie budúci týždeň, no veríme, že budeme plávať ďalej, poplatok potom uhradíte od 01.-08.10.2021.

Ďakujeme 

09.09.2021

Milí rodičia, 

lekcia plávania dňa 15.09.2021 (streda) realizovaná bude napriek sviatku, nech plávame pokiaľ nám je to umožnené.

Tešíme sa na Vás

06.09.2021

Milí naši členovia,

vzhľadom na plnú obsadenosť bazéna pre tréningovú číinnosť, sme nútený zmeniť čas našich lekcií:

Pondelok: 17:00-18:00hod. Obsadené!

Pondelok: 18:00-19:00hod.  Obsadené!

Utorok: 17:00-18:00hod. Obsadené!

Utorok: 18:00-19:00hod., voľné 1 miesto

Streda: 16:00-17:00hod. voľné 2 miesta

Streda: 17:00-18:00hod. voľné 1 miesta

Štvrtok: 17:00-18:00hod. Obsadené!

Štvrtok: 18:00-19:00hod., voľné 1 miesto

V prípade zmien časov vo vašom prihlásení Vás budeme kontaktovať.  Pekný deň prajem

03.08.2021

Huráááááááááá.........Prihlasovanie na nový šk.rok 2021/2022 SPUSTENÉ!!!!

Prihlasujem STÁLEHO člena (už k Vám chodíme): spustené hneď TU!!!!! (stačí kliknuť a vyplniť)

Prihlasujem NOVÉHO člena (ešte sme k Vám nechodili): spustené od 11.08.2021 TU!!!!! (stačí kliknuť a vyplniť)

Termíny:

Pondelok, utorok, streda a štvrtok v čase od 16:00-17:00hod.

Pondelok, utorok, streda a štvrtok v čase od 17:00-18:00hod.

Lekcie zažíname od 13.09.2021. Počet miest je limitovaný. Prihlásenie je záväzné a je potrebné ho potvrdiť uhradením poplatku za mesiac september podľa Cenníka najneskôr do 31.08.2021

Tešíme sa na Vás

27.06.2021

Vážení a milí rodičia, detičky,

posledná lekcia v júni bude 30.6.2021 (streda), takže nás čakajú ešte posledné lekcie. Tešíme sa na ne, určite si ich užijeme.

Informácie k júlovým a augustovým mini lekciám :

Lekcia bude pre NEPLAVCOV: Pondelok: 9:00-10:00hod., cena 8eur/hod., max. 6 detí (júl= 19.7. a 26.7.=16eur), (august= 2.8., 16.8., 23.8. a 30.8.= 32eur)

Lekcie pre PLAVCOV (prepláva 50 metrov bez problémov): Pondelok 13:30-14:30hod. , cena 7eur/hod., max. 10 detí, (júl= 5.7., 19.7. a 26.7.=21eur), (august= 2.8., 16.8., 23.8. a 30.8.= 28eur)

Streda: 17:30-18:30hod., cena 7eur/hod., max. 10 detí, (júl= 7.7., 14.7., 21.7. a 28.7.= 28eur), (august: 4.8., 11.8., 18.8. a 25.8.=28eur)

Prihlásenie TU: Prihláška

Krásny deň

2.6.2021

Prihlasovanie do Denných športovo-plaveckých táborov 2021 pre deti od 5-15.rokov.

Prihlasovanie: TU!!!!!!!!

Termíny: 

12.07.- 16.07.2021

19.07.-23.07.2021

09.08.- 13.08.2021

16.08.-20.08.2021

ČAS: 7:00-16:30hod.

MIESTO: Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 974 01

POPLATOK:  1 týždeň (5 dní) 85€, súrodenci 80€

Po vyyplnení prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor nasledovne: záloha 40€ na účet plaveckej akadémie najneskôr do 20.06.2021 a zvyšok 45€ v deň nástupu priamo na mieste. Taktiež je možné uhradiť plnú sumu 85€ s podaním prihlášky. V prípade, ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 85€ na účet plaveckej akadémie a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody. K faktúre je potrebné zaslať nám emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fakturačné údaje (meno a priezvisko na koho má byť FA vystavená, trvalé bydlisko, meno a priezvisko dieťaťa + dátum jeho narodenia). Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu 40€ prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2021)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 40€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom

Prajeme Vám krásny deň

Plávanie SVK nájdete aj na Facebooku, kde nájdete okrem dôležitých oznamov a informácií aj najnovšie fotografie Vašich detí z posledných lekcii!!! Tešíme sa na Vás, na Vaše komentáre, nápady, otázky.

POKYNY

Stretnutie prihlásených detí prebieha vždy 10 min. pred konaním lekcie. Na lekciu plávania je potrebné doniesť si: plavky, plav. čiapku, príp. plavecké okuliare, uterák a šľapky. Na prvú hodinu je potrebné podpísať zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku (k dispozícii u trénera).