AKTUÁLNY OZNAM:

27.06.2021

Vážení a milí rodičia, detičky,

posledná lekcia v júni bude 30.6.2021 (streda), takže nás čakajú ešte posledné lekcie. Tešíme sa na ne, určite si ich užijeme.

Informácie k júlovým a augustovým mini lekciám :

Lekcia bude pre NEPLAVCOV: Pondelok: 9:00-10:00hod., cena 8eur/hod., max. 6 detí (júl= 19.7. a 26.7.=16eur), (august= 2.8., 16.8., 23.8. a 30.8.= 32eur)

Lekcie pre PLAVCOV (prepláva 50 metrov bez problémov): Pondelok 13:30-14:30hod. , cena 7eur/hod., max. 10 detí, (júl= 5.7., 19.7. a 26.7.=21eur), (august= 2.8., 16.8., 23.8. a 30.8.= 28eur)

Streda: 17:30-18:30hod., cena 7eur/hod., max. 10 detí, (júl= 7.7., 14.7., 21.7. a 28.7.= 28eur), (august: 4.8., 11.8., 18.8. a 25.8.=28eur)

Prihlásenie TU: Prihláška

Krásny deň

2.6.2021

Prihlasovanie do Denných športovo-plaveckých táborov 2021 pre deti od 5-15.rokov.

Prihlasovanie: TU!!!!!!!!

Termíny: 

12.07.- 16.07.2021

19.07.-23.07.2021

09.08.- 13.08.2021

16.08.-20.08.2021

ČAS: 7:00-16:30hod.

MIESTO: Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 974 01

POPLATOK:  1 týždeň (5 dní) 85€, súrodenci 80€

Po vyyplnení prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor nasledovne: záloha 40€ na účet plaveckej akadémie najneskôr do 20.06.2021 a zvyšok 45€ v deň nástupu priamo na mieste. Taktiež je možné uhradiť plnú sumu 85€ s podaním prihlášky. V prípade, ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 85€ na účet plaveckej akadémie a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody. K faktúre je potrebné zaslať nám emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fakturačné údaje (meno a priezvisko na koho má byť FA vystavená, trvalé bydlisko, meno a priezvisko dieťaťa + dátum jeho narodenia). Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu 40€ prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2021)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 40€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom

Prajeme Vám krásny deň

Plávanie SVK nájdete aj na Facebooku, kde nájdete okrem dôležitých oznamov a informácií aj najnovšie fotografie Vašich detí z posledných lekcii!!! Tešíme sa na Vás, na Vaše komentáre, nápady, otázky.

POKYNY

Stretnutie prihlásených detí prebieha vždy 10 min. pred konaním lekcie. Na lekciu plávania je potrebné doniesť si: plavky, plav. čiapku, príp. plavecké okuliare, uterák a šľapky. Na prvú hodinu je potrebné podpísať zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú prihlášku (k dispozícii u trénera).