PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
mail: trenerka@plavaniesvk.sk
telef. kontakt: +421 911 414 262
bankové spojenie: 
IBAN: SK4383300000002000935980

Plávanie SVK je súčasťou Slovenskej asociácie kondičných trénerov SAKT
právna forma: občianske združenie
sídlo: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
IČO:42188270
DIČ:2023039590