Naše aktivity:

1.   PRÍPRAVNÝ A ZDOKONAĽOVACÍ KURZ PLÁVANIA

-                 Prihlasovanie na nový šk.rok 2020/2021 spustené TU aj v Aktualitách!!!

Plávanie SVK realizuje Prípravný a zdokonaľovací kurz plávania pre deti od 5 do 15 rokov.

KDE?              Lekcie plávania sa realizujú v bazéne Mestskej krytej plavárne Štiavničky v nasledujúcich dňoch a časoch:

KEDY? 

Pondelok: 16:00-17:00hod.

Pondelok: 17:00-18:00hod.

Utorok: 16:00-17:00hod.

Utorok: 17:00-18:00hod.

Streda: 16:00-17:00hod.

Streda: 17:00-18:00hod.

Štvrtok: 16:00-17:00hod.

Štvrtok: 17:00-18:00hod.

ČO SI PRINIESŤ?   plavky, uterák, šlapky, príp. plavecké okuliare

                          - plaveckú čiapku od nás dostane každé dieťa ako darček

PRIHLASOVANIE na kurz plávania v šk. roku 2020/2021 už SPUSTENÉ!!! (V aktualitách)

2. DENNÝ ŠPOTOVO-PLAVECKÝ TÁBOR 2023 (Prihlasovanie spustené!!!!)

TERMÍNY:

03.07.2023 - 07.07.2023

10.07.2023 - 14.07.2023

14.08.2023 - 18.08.2023

21.08.2023 - 25.08.2023

ČAS:  7:00-16:30hod.

MIESTO: Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, Plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica

POPLATOK: 1 týždeň (5 dní): 95€/os. (súrodenci: 175€/2.os.) pri prihlásení do 10.06.2023, po tomto termíne 125€/os.

PRIHLASOVANIE:  online TU!!!!!! (stačí kliknúť a vyplniť)

V cene je zahrnutý celodenný pitný režim a strava (desiata, obed, olovrant), pomôcky, animátori a tréneri, priestory, vstupné na bazén, darčeky pre deti.

AKTIVITY:            plávanie,športové a pohybové hry, atletika, gymnastika, netradičné športy, bedmintom, baseball, zážitkové učenie prvej pomoci, zábavná turistika a stavanie bunkra, súťaže družstiev, táborák, kreslenie na tvár a iné.

Zálohu 50€ prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2022)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 45€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom. 

PRIHLÁSENIE: V aktualitách

Tešíme sa na Vás :-)

3.   INDIVIDUÁLNE LECIE PLÁVANIA PRE DETI A DOSPELÝCH (možnosť zvolenia si trénera)

- termín lekcie ako aj čas si klient volí sám na základe svojho voľného času

- obsah lekcie prispôsobujeme potrebám klienta

- klient si sám môže zvoliť trénera, o ktorého má záujem (zoznam trénerov nájdete v lište s označením Tréneri)

- poplatok za lekciu je 12eur/hod. (60 min.)

4.   TVORBA INDIVIDUÁLNYCH TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV, ZÁSOBNÍKOV PLAVECKÝCH CVIČENÍ A JEDÁLNYCH LÍSTKOV

- na základe požiadaviek klienta

- plány tvoríme pre začiatočníkov i pokročilých, pre deti i dospelých, v rámci základného plávania i športového tréningu