Naše aktivity:

1.   PRÍPRAVNÝ A ZDOKONAĽOVACÍ KURZ PLÁVANIA

-                 Prihlasovanie na nový šk.rok 2020/2021 spustené TU aj v Aktualitách!!!

Plávanie SVK realizuje Prípravný a zdokonaľovací kurz plávania pre deti od 5 do 15 rokov.

KDE?              Lekcie plávania sa realizujú v bazéne Mestskej krytej plavárne Štiavničky v nasledujúcich dňoch a časoch:

KEDY? 

Pondelok: 17:00-18:00hod.

Pondelok: 18:00-19:00hod.

Utorok: 17:00-18:00hod.

Utorok: 18:00-19:00hod.

Streda: 16:00-17:00hod.

Streda: 17:00-18:00hod.

Štvrtok: 17:00-18:00hod.

Štvrtok: 18:00-19:00hod.

ČO SI PRINIESŤ?   plavky, uterák, šlapky, príp. plavecké okuliare

                          - plaveckú čiapku od nás dostane každé dieťa ako darček

PRIHLASOVANIE na kurz plávania v šk. roku 2020/2021 už SPUSTENÉ!!!

Stály člen: stačí kliknúť a vyplniť TU!!! (prihlasovanie spustené)

Nový člen: stačí kliknúť a vyplniť TU!!! (prihlasovanie bude spustené od 28.07.2020)

2.   DENNÉ ŠPORTOVO-PLAVECKÉ TÁBORY 2021 - pre deti od 5 do 15 rokov. 

TERMÍNY:

1. turnus: 12.07.-16.07.2021

2. turnus: 19.07.-23.07.2021 

3. turnus: 09.08.-13.08.2021

4. turnus: 16.08.-20.08.2021

ČAS: 7:00-16:30hod.

MIESTO: Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB Tajovského 40, Banská Bystrica 974 01

POPLATOK:  1 týždeň (5 dní) 85, súrodenci 80

Po vyyplnení prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor nasledovne: záloha 40€ na účet plaveckej akadémie najneskôr do 20.06.2021 a zvyšok 45€ v deň nástupu priamo na mieste. Taktiež je možné uhradiť plnú sumu 85€ s podaním prihlášky. V prípade, ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 85€ na účet plaveckej akadémie a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody. K faktúre je potrebné zaslať nám emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fakturačné údaje (meno a priezvisko na koho má byť FA vystavená, trvalé bydlisko, meno a priezvisko dieťaťa + dátum jeho narodenia). Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu 40€ prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2021)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 40€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom. 

PRIHLÁSENIE:  TU!!!

Tešíme sa na Vás :-)

3.   INDIVIDUÁLNE LECIE PLÁVANIA PRE DETI A DOSPELÝCH (možnosť zvolenia si trénera)

- termín lekcie ako aj čas si klient volí sám na základe svojho voľného času

- obsah lekcie prispôsobujeme potrebám klienta

- klient si sám môže zvoliť trénera, o ktorého má záujem (zoznam trénerov nájdete v lište s označením Tréneri)

- poplatok za lekciu je 12eur/hod. (60 min.)

4.   TVORBA INDIVIDUÁLNYCH TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV, ZÁSOBNÍKOV PLAVECKÝCH CVIČENÍ A JEDÁLNYCH LÍSTKOV

- na základe požiadaviek klienta

- plány tvoríme pre začiatočníkov i pokročilých, pre deti i dospelých, v rámci základného plávania i športového tréningu