Naše aktivity:

1.   PRÍPRAVNÝ A ZDOKONAĽOVACÍ KURZ PLÁVANIA

-                 Prihlasovanie na nový šk.rok 2023/2024 spustené TU aj v Aktualitách!!!

Plávanie SVK realizuje Prípravný a zdokonaľovací kurz plávania pre deti od 5 do 15 rokov.

KDE?              Lekcie plávania sa realizujú v bazéne Mestskej krytej plavárne Štiavničky v nasledujúcich dňoch a časoch:

KEDY? 

Pondelok: 16:00-17:00hod.

Pondelok: 17:00-18:00hod.

Utorok: 16:00-17:00hod.

Utorok: 17:00-18:00hod.

Streda: 16:00-17:00hod.

Streda: 17:00-18:00hod.

Štvrtok: 16:00-17:00hod.

Štvrtok: 17:00-18:00hod.

ČO SI PRINIESŤ?   plavky, uterák, šlapky, príp. plavecké okuliare

                          - plaveckú čiapku od nás dostane každé dieťa ako darček

2. DENNÝ ŠPOTOVO-PLAVECKÝ TÁBOR 2024 (Prihlasovanie spustené!!!!)

TERMÍNY:

1. turnus: 08.07.-12.07.2024

2. turnus: 22.07.-26.07.2024

3.turnus: 29.07.-02.08.2024

Čas: 7:00 - 16:30hod.

Miesto: FTVŠaZ UMB, Tajovského 40, B.Bystrica

Poplatok: 120Eur/os. (5dní), súrodenci 105Eur/os.

PRIHLASOVANIE:  onlineTU!!!!!! (stačí kliknúť a vyplniť)

V cene je zahrnutý celodenný pitný režim a strava (desiata, obed, olovrant), pomôcky, animátori a tréneri, priestory, bazén, darčeky pre deti.

AKTIVITY:            plávanie,športové a pohybové hry, atletika, gymnastika, netradičné športy, bedmintom, baseball, zážitkové učenie prvej pomoci, zábavná turistika a stavanie bunkra, súťaže družstiev, táborák, kreslenie na tvár a iné.

Zálohu 60prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom najneskôr do 01.07.2024:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2024)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 45€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom. 

Tešíme sa na Vás :-)

3.   INDIVIDUÁLNE LECIE PLÁVANIA PRE DETI A DOSPELÝCH (možnosť zvolenia si trénera)

- termín lekcie ako aj čas si klient volí sám na základe svojho voľného času

- obsah lekcie prispôsobujeme potrebám klienta

- klient si sám môže zvoliť trénera, o ktorého má záujem (zoznam trénerov nájdete v lište s označením Tréneri)

- poplatok za lekciu je 12eur/hod. (60 min.)

4.   TVORBA INDIVIDUÁLNYCH TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV, ZÁSOBNÍKOV PLAVECKÝCH CVIČENÍ A JEDÁLNYCH LÍSTKOV

- na základe požiadaviek klienta

- plány tvoríme pre začiatočníkov i pokročilých, pre deti i dospelých, v rámci základného plávania i športového tréningu