CENNÍK LEKCIÍ PLÁVANIA

POPLATKY ZA MESIAC JÚN 2019 (01.06.2019 - 21.06.2019) :  

ÚHRADA: do 28. mája 2019

V HOTOVOSTI: u trénerov pred lekciou plávania

NA ÚČET: IBAN: SK4383300000002000935980 správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa / mesiac, za ktorý realizujete úhradu (napr. Zuzana Pupišová/September2018).

Súrodenecká zľava:  10% (2 deti); 15% (3 a viac detí)

NEPLÁVAME!!!! 3.6.2019 - sanitačný deň

PONDELOK: 13,00

UTOROK: 19,50

STREDA: 19,50

ŠTVRTOK: 19,50

PONDELOK+UTOROK: 30,00

PONDELOK+STREDA: 30,00

PONDELOK+ŠTVRTOK: 30,00

UTOROK+STREDA: 36,00€ 

UTOROK+ŠTVRTOK: 36,00€ 

STREDA+ŠTVRTOK: 36,00

ODHLÁŠKA z lekcie plávania: TU!!!! (stačí kliknúť)

Upozorňujeme rodičov, že za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania sa platia mesačné poplatky, neplatí sa za jednotlivé absolvované lekcie.!!! Vymeškané lekcie nie je možné odpočítať z poplatku!!! 

Cena kurzu sa líši v závislosti od daného mesiaca. Plavecká akadémia si vyhradzuje právo v príp. nezaplatenia poplatku v danom termíne obsadiť miesto iným záujemcom. Storno podmienky: preloženie kurzu je možné po dohode s hlavnou trénerkou. Pri zrušení kurzu viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá suma. Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie. Zrušením kurzu po 1 lekcii vzniká storno poplatok 30%. Pri zrušení kurzu po 2 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% storno poplatok. V prípade dlhodobého ochorenia či iných závažných dôvodov je možná dohoda s PaedDr. Zuzanou Pupišovou, PhD. Poplatok za neabsolvované lekcie sa nevracia.

  1 lekcia
Cena za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania je pre plavcov i neplavcov rovnaká!
Malý kurz (1 x týždenne) 6,50 €
Veľký kurz (2 x týždenne) 6,00
Individuálna lekcia (1 osoba) dieťa 12 € + vstup pre dieťa
Individuálna lekcia (1 osoba) dospelý 12 € + vstup pre dospelého
Lekcia pre 2 – 3 osoby (deti / dospelí) 20 € +  vstup pre dieťa
Lekcia pre 4 – 5 osôb (deti / dospelí) 30 € +  vstup pre dieťa
Individuálna tvorba tréningového plánu od 20 € / mesiac
Tvorba zásobníka technických cvičení od 15 € / mesiac
Denný športový tábor (info v aktualitách a našich aktivitách) 14€ / deň

* 1 lekcia plávania zahŕňa 60 min. plávania s diplomovaným trénerom + 30 min. príprava, prezliekanie a sušenie po ukončení lekcie. Po ukončení hodiny trénerom môžu deti v rámci vstupu využiť welnes bazén, saunu a tobogán. Pri skupinových kurzoch plávania sa uhrádza mesačný poplatok, vymeškané lekcie nie je možné odpočítavať!!!

PLATBA ZA DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR : Platbu prosím realizujte po prihlásení na IBAN: SK4383300000002000935980, správa pre prijímateľa: tabor2016/ meno a priezvisko dieťaťa + termín, za ktorý realizujete uhradu (napr. tabor2016/Zuzana Pupišová + 7.7.-11.7.2018). Storno podmienky: zmena termínu nástupu je možná po dohode so Zuzanou Pupišovou. Pri úplnom zrušení viac ako 7 dní pred prihláseným nástupom sa vracia celá suma. Pri zrušení termínu 5 dní pred prihláseným nástupom sa platí storno poplatok vo výške 20%. Zrušením termínu 3 dni pred prihláseným nástupom vzniká storno poplatok 30% a pri zrušením termínu 1-2 dni pred prihláseným nástupom vzniká 100% storno poplatok. V cene za 1/deň nie je zahrnutý poplatok za vstupné na plaváreň (2,50e/lekcia). Tešíme sa na Vás :-)