CENNÍK LEKCIÍ PLÁVANIA

ÚHRADA na účet: do 28. dňa predchádzajúceho mesiaca

V HOTOVOSTI: u trénerov pred lekciou plávania do 28.dňa predchádzajúceho mesiaca

NA ÚČET: IBAN: SK4383300000002000935980 

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa 

VS: osobný variabilný symbol (nájdete vo vašom registračnom systéme auksys)

Súrodenecká zľava:  10% (2 deti); 15% (3 a viac detí)

Možnosť darovať 2% dane na podporu plaveckej akadémie (info u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cenník                       september 2023 - jún 2024

plávam 1xtýždenne cena za 1 dieťa cena za súrodencov (2os.)
pondelok 21,00€ 38,00€
utorok 28,00€ 50,50€
streda 28,00€ 50,50€
štvrtok 28,00€ 50,50€
plávam 2xtýždenne
pondelok+utorok 45,00€ 81,00€
pondelok+streda 45,00€ 81,00€
pondelok+štvrtok 45,00€ 81,00€
utorok+streda 52,00€ 94,00€
utorok+štvrtok 52,00€ 94,00€
streda+štvrtok 52,00€ 94,00€

Cena za 3 a viac dní/týždeň: podľa dohody s p. Pupišovou

ODHLÁŠKA z lekcie plávania: v vašom registračnom systéme Auksys (odhláška z lekcie)

Termín záujmu o náhradnú leciu je potrebné konzultovať emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo telefonicky na 0911 414 262

Upozorňujeme rodičov, že za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania sa platia mesačné poplatky, neplatí sa za jednotlivé absolvované lekcie.!!! Vymeškané lekcie nie je možné odpočítať z poplatku!!! 

Plavecká akadémia si vyhradzuje právo v príp. nezaplatenia poplatku v danom termíne obsadiť miesto iným záujemcom. Storno podmienky: preloženie kurzu je možné po dohode s hlavnou trénerkou. Pri zrušení kurzu viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá suma. Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie. Zrušením kurzu po 1 lekcii vzniká storno poplatok 30%. Pri zrušení kurzu po 2 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% storno poplatok. V prípade dlhodobého ochorenia či iných závažných dôvodov je možná dohoda s PaedDr. Zuzanou Pupišovou, PhD. Poplatok za neabsolvované lekcie sa nevracia.

   
Cena za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania je pre plavcov i neplavcov rovnaká!
Malý kurz (1 x týždenne) 21 - 28 €/mesačne
Veľký kurz (2 x týždenne) 45 - 56 €/mesačne
Individuálna lekcia (1 osoba) dieťa 20 € + vstup pre dieťa
Individuálna lekcia (1 osoba) dospelý 20 € + vstup pre dospelého
Lekcia pre 2 – 3 osoby (deti / dospelí) 30 € +  vstup pre dieťa, dospelého
Lekcia pre 4 – 5 osôb (deti / dospelí) 45 € +  vstup pre dieťa, dospelého
Individuálna tvorba tréningového plánu od 50 € / mesiac
Tvorba zásobníka technických cvičení od 50 € / mesiac
Denný športový tábor (info v aktualitách a našich aktivitách) podľa aktuálneho oznamu

* 1 lekcia plávania zahŕňa 50 min. plávania s diplomovaným trénerom (podľa dohody) + čas prezliekanie a sušenie po ukončení lekcie. Individuálne lekcie sú v kompetencii daného trénera. Konkrétne podmienky si dohodnite pred prvou lekciou. Po ukončení hodiny trénerom môžu deti v rámci vstupu využiť welnes bazén, saunu a tobogán. 

Pri skupinových kurzoch plávania sa uhrádza mesačný poplatok, vymeškané lekcie nie je možné odpočítavať!!!

PLATBA ZA DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR : Platbu prosím realizujte po prihlásení na IBAN: SK4383300000002000935980, správa pre prijímateľa: tabor2022/ meno a priezvisko dieťaťa + termín, za ktorý realizujete uhradu (napr. tabor2022/1.termín/Zuzana Pupišová). Storno podmienky: zmena termínu nástupu je možná po dohode so Zuzanou Pupišovou. Pri úplnom zrušení viac ako 7 dní pred prihláseným nástupom sa vracia celá suma. Pri zrušení termínu 5 dní pred prihláseným nástupom sa platí storno poplatok vo výške 20%. Zrušením termínu 3 dni pred prihláseným nástupom vzniká storno poplatok 30% a pri zrušením termínu 1-2 dni pred prihláseným nástupom vzniká 100% storno poplatok. Tešíme sa na Vás :-)