Prihláška do plaveckého kurzu pre dieťa:

ONLINE PRIHLÁSENIE: TU!!!!! (stačí kliknúť a vyplniť)

V prípade voľných miest je nástup možný ihneď.

-Počet miest je limitovaný!

Tešíme sa na Vás :-)

 

PREHLÁSENIE o zdravotnom stave dieťaťa - je súčasťou prihlášky do plaveckého kurzu v online systéme, súhlasom s prihlásením potvrdzujete dobrý zdravotný stav dieťaťa 

Rodič dieťaťa je povinný pred nástupom do plaveckého kurzu v online systéme odobriť dobrý zdravotný stav dieťaťa, kde čestne potvrdzuje, že u dieťaťa neboli diagnostikované žiadne choroby, ktoré by mohli pri zvýšenej námahe či pri dlhšom pobyte vo vode zhoršiť príp. ohroziť zdravie dieťaťa, alebo by mohli spôsobiť ochorenie iných účastníkov plaveckého kurzu. Zdravotný stav dieťaťa umožňuje, aby dieťa navštevovalo kurzy plávania realizované organizáciou Plávanie SVK.

Tiež čestne prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami – prevádzkovým poriadkom, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať. Rodič bol taktiež upozornený, že v prípade ich nedodržiavania, môže byť jeho dieťa vylúčené z kurzu plávania bez náhrady kurzovného. Týmto dáva súhlas Plávanie SVK na spracovanie, správu a archiváciu osobných údajov uvedených v záväznej prihláške so zverejnením v zmysle Zákona č. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prihláška do denného športového tábora 2023: (info v aktualitách)

pre online prihlasovanie stačí kliknúť: TU!!!